Tvillingväg

Maria Lilja, Tvillingväg
Tvillingväg 2013

Sommaren 2013 invigdes verket Tvillingväg i Görvälns slottspark i Järfälla 
utanför Stockholm. Verkets idé är att betraktaren går på en stig och kommer 
till ett vägskäl där båda riktningar leder genom två identiska platser. 
Samma vy är dubblerad, ingen av dem är en kopia av den andra.

Inom arkitekturen är upprepning vanligt förekommande och i
parkanläggningar används ofta en spegelvänd symmetri, men genom att klona
två platser förtydligar verket Tvillingväg att naturens former och
skapelser aldrig är identiska. En annan läsning av verket kan vara mer
symboliskt kopplat till de olika val vi gör i livet.
Under arbetet med Tvillingväg har själva skapandet av natur satts i fokus.

Verket Tvillingväg är en process som startade våren 2012 och når en
kulmen under utställningsperioden maj–september 2013. Till den tidpunkten har
konstnären styrt skeendet och därefter återtar naturen platsen. 

Dubblering, Maria Lilja, performance
Dubblering maj 2013.

I utställningen 2013 fanns även verket Dubblering med, nu inköpt av Järfälla Kommun och placerad i Görvälns slottspark. Nedan en bild från en performance i samband invigningen i maj 2013.

Så här såg platsen ut på våren 2012 innan arbetet med Tvillingväg startade. Träd med röda band togs bort. Senare även tallen i förgrunden som markerade gränsen för de två platserna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.